Muligheter for støtte til gravferd og gravstein

Skrevet at: Andreas Viggen

mai 2020

Å miste noen som sto en nært er en stor belastning i seg selv, men det som overrasker mange er også hvor dyrt dette faktisk er. Vi har derfor skrevet litt om hvilke ordninger som kan gjøre det enklere å komme igjennom den økonomiske belastningen.

Korona-situasjonen har også gitt økt økonomisk usikkerhet for mange med reduserte inntekter for bedriftene og mange er blitt eller står i fare for å bli permittert.

 

Søk støtte fra NAV:

Når den avdøde var under 18 år vil man få opptil 25 000 kroner i støtte til gravferden fra NAV. Dersom avdøde er over 18 år vil støtten bli behovsprøvd mot formue og tjenestepensjon. Les mer om «Stønad ved gravferd og båretransport»

 

Fagforeninger:

Det kan være smart å sjekke om den avdøde var medlem av en fagforening som har såkalte gravferdskasser eller yter gravferdsstønad. Som eksempel kan du lese mer om LO sin ordning her.

Fagforbundene tilbyr også forsikringer som kan komme til nytte ved bortgang. Denne forsikringen er ofte en del av grunnforsikringen. Se eksempel fra utdanningsforbundet

Forsikringer:

Sjekk også om den avdøde hadde en livsforsikring som dekker gravferd, samt bidrag til gjelden som de etterlatte evt. sitter igjen med.

 

Delbetaling:

Gravstein Norge tilbyr også betalingsutsettelse eller delbetaling igjennom Svea som også kan lette på denne økonomiske belastningen. Les mer om disse ordningene her: Informasjon om delbetaling