Gravstein i hele Norge!

Skrevet at: Espen Vedlog

juli 2018

Vi ønsker å gjøre våre produkter tilgjengelige for alle, uansett hvor i Norge de bor. Derfor er vi glade for å ha mottatt bestillinger fra alle landets fylker.

Sammenliknet med andre som selger gravmonumenter i Norge har vi ikke vært veldig lenge i markedet. Til tross for dette har vi klart å bli landsdekkende mye raskere enn forventet.

På dette kartet kan du se en del av stedene vi har mottatt bestillinger fra. De tettest befolkete områdene er naturlig nok best dekket, men også mindre tettsteder er godt representert både i nord og i sør.

Tilbakemeldingene vi har fått fra kundene er gode og vi vil fortsette med å gjøre det så trygt og enkelt som mulig å bestille gravstøtter.

Uansett hvor du bor og hvor i Norge kirkegården er lokalisert leverer vi gravstein av høy kvalitet inkludert polering, gravering, levering og montering!