Hei! For å forbedre din opplevelse på Gravstein-Norge.no samler vi inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler. Disse brukes til anonymisert statistisk analyse, slik at vi kan tilpasse vårt innhold og våre tjenester til dine behov. Ønsker du å tillate bruk av informasjonskapsler? Les mer

KJØPSVILKÅR

1. BESTILLING

Det er IKKE bindende å sende inn en bestilling via bestillingskjemaet på nettsiden: www.gravstein-norge.no. En bestilling blir først bindende når bestiller har godkjent graveringsskissen - helst skriftlig via epost. Når bestillingen er godkjent av bestiller vil produksjonsprosessen begynne og endringer i ordren kan forespørres av kunde, men ikke garanteres innfridd av Gravstein Norge AS. Merk at Gravstein Norge AS vil søke om å få gravsteinen som er bestilt godkjent av den lokale gravplassmyndigheten, men det kan bli behov for endringer om ønsket monument ikke skulle tillates på den aktuelle graven. En ny løsning vil presenteres bestiller for ny godkjenning.

2. BESTILLER

Den som sender inn bestillingen bekrefter å ha brukt eget navn. Bestiller må være fester av graven som gravsteinen skal monteres på, eller ha blitt gitt myndighet til å sende inn bestillingen på vegne av gravens fester. Ved bestilling av gravstein hvor gravens fester i etterkant nekter montering av bestilte gravminne vil bestiller være økonomisk ansvarlig overfor Gravstein Norge AS.

3. PRIS

Gravstein Norge har ingen skjulte kostnader. Alle priser på standardmodeller og tilbehør er oppgitt på nettsiden, inkludert moms.

Totalpris
Totalpris er et begrep som Gravstein Norge AS benytter i markedskommunikasjon og er alt kunden skal betale om de ikke ønsker tilbehør eller endringer fra standardmodell.

Totalprisen inkluderer:
      a) Gravstein-modell i oppgitt størrelse og steinsort
      b) Sokkel
      c) Gravering av alle navn, fødselsdatoer og dødsdatoer.
      d) Gravering av minneord på steinens fremside
      e) Helpolering
      f) Levering (transport)
      g) Montering
      h) Tilhørende lykt dersom avbildet på modellens presentasjonsside. (Hvis kunde ønsker annen lykt enn avbildet kan en ekstra kostnad påløpe etter avtale.)
      i) Innsending av søknad om godkjenning av gravminnet til den lokale gravferdsmyndigheten.


Totalprisen inkluderer IKKE:
Tilbehør, som bedrammer, bedplater, lykter, vaser, spurver, ornamenter, bildefliser, eller liknende tilbehør - som alle har egne oppgitte priser på nettsiden.

Minneord som er inkludert er ment som tekst på lengde med forslagene som er foreslått på nettsiden - typisk et par linjer langt. Lengde utover dette kan medføre en økning i prisen som bestiller informeres om via epost når graveringsskissen diskuteres.

Fremtidige navnetilføyelser er ikke inkludert i prisen.

Fjerning av gamle gravminner kan også føre til ekstra kostnad (se punkt 6).

Tilbud utenfor standardsortiment
For bestilling av gravstein-modell eller tilbehør som ikke innbefattes av standardsortimentet på www.gravstein-norge.no bekreftes pris med kunde etter skriftlig tilbud fra Gravstein Norge AS.

Prisendringer
Gravstein Norge AS kan når som helst endre prisene på nettsiden. Prisendringer vil ikke påvirke bestillinger som allerede er registrerte via bestillingsskjemaet før endringen blir gjort.

Gravstein Norge AS tar forbehold om feil i priser oppført på nettsider, bestillingsbekreftelser og i annen markedskommunikasjon kan fremkomme grunnet systemfeil eller feilskriving. Kunde bes om å kontakte Gravstein Norge AS om prisen oppgitt virker unormal.

4. LEVERINGSTID

Leveringstiden regnes fra den dagen kunden har godkjent en graveringsskisse og er normalt 3-4 måneder i sommerhalvåret. Lengre leveringstid enn det som er oppgitt i Gravsten Sveriges kjøpsvilkår, som normalt skjer veldig sjelden, kan forekomme og regnes ikke som grunnlag for avbestilling av en ordre om gravering er begynt eller fullført.

Sesongbetont
Montering av gravstein gjøres ikke når det er frost i bakken, så ved bestilling sent på året vil gravsteinen normalt monteres kommende vår.

Synketid
Ved mange kirkegårder er det krav om at jorden skal få satt seg i X antall måneder etter begravelse før gravsteinen kan monteres. Dette kan for eksempel være 3 eller 6 måneder, men enkelte steder opp til 12 måneder eller “etter første vinter”. Gravstein Norge AS forholder seg til lokale vedtekter og vil dermed ikke montere før egen eller samarbeidspartneres vurdering av graven som forsvarlig å montere en gravstein på.

5. OPPRETTINGSGARANTI

Det varierer ganske mye med grunnforholdene og værforholdene hvor lenge det tar før gravsteiner siger litt og skjevheter oppstår.

Gravstein Norge AS utfører kostnadsfri oppretting av gravminner som har blitt betraktelig skjeve innen to år etter monteringsdato. Med betraktelig skjeve menes at det nærmer seg fare for velting. Kontakt Gravstein Norge AS med skriftlig henvendelse og bilde av gravsteinen tatt fra siden ved behov for oppretting.

Det er en del som graver ned selvvanningskasse eller har gravd ut et dypt blomsterbed med løs plantejord tett inn mot sokkelen. Dette er ikke å anbefale det første året etter montering siden steinen må få tid til å sette seg og kan være grunnlag for at forespørsel om oppretting under garanti avvises.

6. FJERNING AV GAMMELT GRAVMINNE

Hvis det står et gammelt gravminne på graven må kunde opplyse Gravstein Norge AS om dette i god tid før montering.

Gravstein Norge AS vil undersøke hvilke alternativer for fjerning og destruering som gjelder ved den aktuelle kirkegården. Noen steder samler kirken inn og destruerer gravminner, mens andre steder vil montøren måtte ta gravminnet med seg for destruksjon. Kunden vil måtte stå for eventuell kostnad ved fjerning av gammelt gravminne, og Gravstein Norge AS vil ikke ta mer betalt enn faktisk kostnad.

7. AVBESTILLING

Gravstein med inskripsjon er et unikt produkt tilvirket for enkeltkunde og er derfor ikke dekket av angrerettsbestemmelsen i forbrukerkjøpsloven - vi har derfor gjort det å sende inn bestillingen uforpliktende som en ekstra trygghets-faktor for våre kunder.

En bestilling regnes som bindende i det kunde skriftlig godkjenner en graveringsskisse (se punkt 1). Før skissen er bekreftet kan bestillingen avbestilles med skriftlig beskjed via epost eller sms til Gravstein Norge AS.Ved avbestilling etter at graveringsskissen er bekreftet av kunde vil Gravstein Norge AS raskest mulig stoppe produksjonsprosessen, men gebyrer vil påløpe.

Hvis selve steinhuggingen ikke er påbegynt vil et administrasjonsgebyr pålydende 500 kroner belastes kunde.

      a) Om avbestillingen kommer mens ordren er i produksjon påløper et beløp tilsvarende 15% av ordrens totale pris.
      b) Om avbestillingen kommer når ordren er ferdig produsert og under transport påløper et gebyr på 70% av ordrens totale pris.
      c) Ordren kan ikke avbestilles etter montering.

8. REKLAMASJON

Reklamasjon ved skade på gravstein
Om det har oppstått skader på gravsteinen, før den er ferdig montert, som fremstår som skjennerende, vil Gravstein Norge AS etter evaluering av skaden velge enten utbedrelse eller produksjon av ny gravstein, uten at det skal medføre ekstra kostnad for kunde. Utbedring/bytte vil i de fleste tilfeller være utført innen normal leveringstid på 3-4 måneder.

Reklamasjon ved mangler/feil/skadet tilbehør
Om bestilt tilbehør blir skadet eller mangler ved levering vil manglende deler for å fullføre ordren bli ettersendt. Berdammer og bedplater leveres rett til kirkegården ved neste leveranse i nærliggende strøk. Mindre tilbehør, som spurver, lykter, minnefliser eller annet smått tilbehør kan også leveres direkte hjem hos kunden for noe raskere levering.

Reklamasjon ved avvik fra kundens forventninger
Gravstein Norge AS ønsker å levere alle kunder produkter og tjenester av høy kvalitet, men noen ganger kan det likevel oppstå situasjoner hvor kunde ikke er helt fornøyd. Dette kan gjelde mindre variasjoner i utforming, mønster og fargetone i steinen, ujevnheter i graveringen, eller annet som ikke fremstår som forventet av kunde. Stein er et naturprodukt og vil alltid variere noe i utseende. Gravstein og tilbehør i stein er kappet, hugget og overflatebehandlet for hånd av erfarne steinskulpturer, men det vil alltid være mindre variasjoner i sluttproduktet. Gravstein Norge AS forbeholder seg retten til å nekte reklamasjon i slike tilfeller og følger forbrukerkjøpsloven for håndtering av reklamasjonssaker.

9. BETALING

Bestiller er ansvarlig for at betalingen kommer inn i tide, selv om det er andre familiemedlemmer eller et dødsbo som skal utføre hele eller deler av betalingen.Gravstein Norge tilbyr tre alternativer for betaling:

Klikk her for å lese mer om de ulike alternativene for betalingsutsettelse eller delbetaling hos SVEA Finans og kostnad knyttet til disse. Merk at du må få innvilget søknaden for å benytte dette alternativet.

10. GODKJENNING AV KJØPSVILKÅR

Gravstein Norge AS kjøpsvilkår godkjennes av bestiller ved at han/hun bekrefter bestillingen.

500x500