Gravstøtter må sikres godt

Skrevet at: Espen Vedlog

juli 2018

Hver eneste vår ligger gravstøtter veltet utover kirkegårder i Norge. I år merket gravplassjefer i hele landet seg at det var flere veltede og skeive gravsteiner enn normalt. Å gjenreise gravstøtten er det familien som må stå for.

Det økte antallet veltede gravstøtter skyldes i hovedsak en veldig hard vinter og at frosten smeltet raskt, noe som medførte mye bevegelse i bakken. Dette har ført til stor frustrasjon for de som finner gravsteinen til sin kjære veltet. Arbeid på kirkegården, som åpning av andre graver, kan også føre til at gravsteiner blir skjeve.

Veltende gravstøtter kan også være farlig for kirkegårdens besøkende. Det har vært tilfeller både her i Norge og i utlandet hvor gravstøtter har veltet over barn. I enkelte tilfeller, men heldigvis veldig sjelden, har dette medført tragiske konsekvenser.

Det er veldig viktig å sørge for god fundamentering når stående gravstøtter settes opp. (En gravstøtte regnes som stående om det er fare for at den kan velte.) Stående gravsteiner skal ha et fundament som er dobbelt så tykt som steinens tykkelse, jamfør Gravferdslovens §24. I tillegg må grunnarbeid med pukk og stein gjøres nøye. Steinen bør også være boltet fast i fundamentet.

Om en gravstein ikke er forskriftsmessig sikret og kan forårsake skade har Kirkelig fellesråd jamfør Gravferdslovens §17 myndighet til å når som helst gripe inn. Dette kan medføre at gravminner som ikke er rettet opp kan flyttes til et lager om gravens fester ikke kan nås. Det er derfor viktig at festere av graver holder kirkegården oppdatert ved flytting, slik at de kan kontaktes om gravsteiner trenger sikring eller har veltet.

Å få gjenreist et veltet gravminne kan koste flere tusen kroner, en økonomisk belastning som jamfør Gravferdslovens §15 tilkommer gravens fester, som plikter til å holde graven i hevd.

Gravstein Norge tar monteringsjobben meget seriøst og gjør alt vi kan for å unngå at våre kunder noen gang skal havne i disse situasjonene. På kirkegårder som er spesielt utsatt for veltende gravsteiner legger vi ekstra tykt med pukk og kan vi spesielle tilfeller også slå ned jordspyd som stikker en meter ned i bakken for å hindre at bevegelse i jorden velter steinen.