Etterlattes navn på gravsteiner

Skrevet at: Espen Vedlog

juli 2018

I Danmark har det vært en vekst i antall etterlatte som ønsker å få gravert hilsener til den avdøde på gravsteiner. Stadig flere signerer med eget navn inngravert på den avdødes gravstein, meldte Kristeligt Dagblad 3.8.2015.

Bendik Løve hos Vårt land har gjort intervjuer i Norge og også skrevet en artikkel om dette temaet, som er mindre utbredt i Norge enn hos våre naboer. Også i Danmark er trenden ganske ny og har bredt seg, spesielt i de største byene, de siste 15 årene.

I intervju med pårørende som besøkte Vestre gravlund i Oslo var tonen ganske negativ til trenden med å påføre de etterlattes navn på gravsteiner. Tor Hansen (58) og hans tante Ellen Skallerud (88) mente at det er for mye nytt og at en ikke skal sette navnet sitt på en gravstein mens man er i live. De tror heller ikke at dette er en utvikling vi kommer til å se i Norge.

Vi i Gravstein Norge har i Norge sett en trend i mer personlige hilsener og bruk av kallenavn på de avdøde. Vi har så langt opplevd få tilfeller av at de pårørende har ønsket å signere sine hilsener med eget navn på den avdødes gravsteinen, men vi regner med det blir mer av dette med årene.

Gravsteiner blir et instrument i bearbeidelsen av tapet, sa markedssjef i gravsteinsprodusenten Danske Steinguggerier, Michael Rohde-Petersen til Kristeligt Dagblad. Rohde-Petersen mente dette er en sunn utvikling siden steinen står der for de levende. Dette er et syn vi i Gravstein Norge også deler.

Gravsteiner er så mye mer enn stein. Det er et viktig element i en sorgprosess og et sted som kan vekke gode minner om de som har stått oss nær. Ved å personliggjøre gravsteiner, også med signering av eget navn, kan noen pårørende føle seg tettere knyttet til den som har gått bort.

Det er klart at dette må foregå innenfor visse rammer. Som Hansen og Skallerud poengterte i intervjuet med Løve så er det viktigste; gravsteiners verdighet. De må være pene og ha pen skrift, påpekte Skallerud.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/nu-vil-de-efterladte-ogsaa-med-paa-gravstenen

http://www.vl.no/nyhet/onsker-hilsen-pa-gravsteinen-1.379963