Gravsteiner for urnegraver

Skrevet at: Espen Vedlog

juli 2018

Det er stadig flere som velger urne fremfor kistegrav. Det er egne regler for montering av gravstein på urnegraver og det er viktig å være oppmerksomme på det når man bestiller gravstein.

Økt befolkning og eldende befolkningEn urnegrav opptar omtrent halvparten så mye plass på kirkegården som en kistegrav og er dermed et alternativ som fremmes i mange kommuner. Det vil i følge tall fra Statistisk sentralbyrå bli et stadig økende press på kirkegårder ettersom at befolkingen øker samtidig som at etterkrigs-generasjonen, som var preget av høye fødselstall, når aldre med høyere dødsrater. Dette presset er allerede merkbart i mange kommuner og det er spådd at dødsratene vil øke med så mye som 50 prosent de neste 10-15 årene.

Gravminner for urnegraverFor å utnytte den ekstra plassen man frigir ved benyttelse av urnegraver er det ved mange kirkegårder satt størrelsesbegrensninger på gravminner. En generell regel er at urnegraver ofte ikke kan ha gravsteiner som er bredere enn 55cm, men det forekommer lokale variasjoner. Kjøper du en liten stein så er du på sikre siden. Flere av monumentene Gravstein Norge selger er tilpasset kravet ved nesten alle kirkegårder. Om du ønsker en større stein til en urnegrav kan du ta kontakt med Gravstein Norge eller kirkevergen slik at vi kan finne en løsning.

Modellene ParvaMicat og MontesCor er alle perfekte for montering på urnegraver.

Kanskje enklere i fremtidenNorske kommuner som opplever trengsel på kirkegårdene anmoder ofte kirken om å oppfordre til kremasjon. Prostiprest Ole-Jakob Nyhus i Toten Prosti sa i 2012 til Oppland Arbeiderblad at han mener Kirken ikke bør utøve noe press på noen om å velge kremasjon fremfor kistebegravelse. Men også kirken ser utfordringen og bør kanskje legge til rette for at flere kan velge urnegrav. Kanskje vil det i fremtiden bli laget felles bestemmelser for størrelse på gravstein på urnegrav, men enn så lenge må vi gjøre en sjekk med den aktuelle kirkegården.